Välj en sida

Våra tjänster

Vad vi gör bäst
Vi erbjuder tjänster inom vårt expertområde ekonomi. Beroende på behov så utförs arbetet antingen från er arbetsplats eller från vårt kontor, med kontinuerliga avstämningar.

EXPERTIS

Frigör mer tid till ert företag

Det finns många viktiga delar av ett företags ekonomi som vi kan hjälpa er med. Detta för att ni ska kunna fokusera på det ni kan bäst. Tillsammans tar vi reda på vilka behov ni har och hur vi kan stå till tjänst.

LÖPANDE REDOVISNING / LÖNER

Effektiva arbetssätt för att hantera löpande redovisning och löner

UTHYRNING AV EKONOMICHEF

Ekonomichefskompetens i kortare eller längre perioder – allt utifrån era behov

Budget & Prognos

Alltifrån resultat och budgetar till likviditetsprognoser

AFFÄRSSYSTEMLÖSNING

Vi ser över era affärssystemsbehov samt driver implementation och integrationsprocesser

EKONOMISKA ANALYSER

Olika typer av analyser för att ge er bättre inblick i företagets ekonomi
i

Bokslut/Årsredovisning

Upprättande av årsbokslut & årsredovisningar

HELSERVICEKONCEPT

Allt från löpande bokföring inkl. betalningar till bokslut & ekonomistyrning
h

Månadsrapportering

Utifrån era rapporteringsbehov förser vi er med önskade rapporter

KONSULTATION

Vi är ert rådgivande bollplank där ni kan känna er trygga att ställa alla era frågor

DD - Företagsbesiktning

Vi tar fram material samt driver er DD-process

ADVISoRY BOARD

Rådgivande part gentemot styrelse & ledning

Koncernredovisning / Kassaflödesanalys

Goda kunskaper inom upprättande av koncernredovisning och kassaflödesanalyser
v

Starta bolag

Hjälp med uppstart och komma igång

Process

Vår process

Uppstartsmöte

Arbetet börjar med att ett inledande möte där vi får en inblick i hur era behov ser ut.

BEHOVSANALYS

Processen fortsätter med ett undersökande arbete där vi går igenom ert material för att säkerställa era behov.

Planerande

Utifrån behovsanalysen gör vi en planering på hur arbetet ska läggas upp.

Utförande

Slutligen utförs arbetet enligt planering.

Kunder

Vi har förtroende hos många

Hör av er till oss

    Uppgifterna i detta formulär används endast för att BGD ska kunna ta kontakt. Skriv inte med några känsliga uppgifter i meddelandet.